Περιεχόμενα
 

                                    

3ο διεθνές

συνέδριο

ιστορία

εκπαίδευσης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  
ΣΥΜΠΟΣΙΟ I ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ II ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ III ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ IV ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ V  ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ VI ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

 

Copyright 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ