Εισαγωγή
 

                                    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Διευθυντής: Καθ. Σήφης Μπουζάκης

http:/www.eriande.elemedu.upatras.gr

Τηλ. και Fax: 2610-997685   E-mail: bouzakis@upatras.gr

 

 

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ιστορίας
εκπαίδευσης 

 

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

1-3 Οκτωβρίου 2004

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

(Αφιερωμένα στη μνήμη
Αποστόλη Ανδρέου)

 

 

Copyright 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ