Loading...

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Διευθυντής: Καθ. Σήφης Μπουζάκης

http:/www.eriande.elemedu.upatras.gr

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

 5oυ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

                                                      Iστορίας Εκπαίδευσης  

 

                       "Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη"

 Πάτρα, 2009

Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου

 

 

 

Συγγραφείς: Angelo Van Gorp & Pieter Verstraete (K.U.Leuven, Centre for the History of Education, Belgium)
pdf ολόκληρης εισήγησης: Angelo Van Gorp Bodies and Medical Minds_paper Patras 2008.pdf
Περίληψη: In this article the authors are focussing on the start of special education in Belgium to which the impetus seems to have been provided by the patronage movement, an international network dealing with the protection of the child. Ovide Decroly’s scientific works in the fields of psychology and special as well as new education were closely related to this network and, thus, are taken as the starting point for exploring the construction of the Brussels special education section in the first part of this article. In the second part the authors are presenting some reflections on this case study. The emergence of the special education section is linked to the professionalization of medical practices. There are real people acting on other real people in the past, yet these people and their actions cannot be seen as the fundamental basis of an historical reality or the starting-point of a specific process, like e.g. of medicalization. Therefore it is necessary to historicize and to pay attention to the ‘wild profusion of entangled events’ in which both subjects and objects are created. In a concluding remark the authors argue that, although ‘disentangling’ implies a certain ‘simplification’, this doesn’t mean that it has to result in a ‘simplified’ history as it exactly enables countering a simplified one-directional approach regarding a subject (the medical mind) that creates or represents an object (the backward body).
Συγγραφείς: Felicity Armstrong, The Institute of Education, University of London
pdf ολόκληρης εισήγησης: Armstrong.pdf
Συγγραφείς: Angelo Van Gorp & Pieter Verstraete (K.U.Leuven, Centre for the History of Education, Belgium)
Περίληψη: In this article the authors are focussing on the start of special education in Belgium to which the impetus seems to have been provided by the patronage movement, an international network dealing with the protection of the child. Ovide Decroly’s scientific works in the fields of psychology and special as well as new education were closely related to this network and, thus, are taken as the starting point for exploring the construction of the Brussels special education section in the first part of this article. In the second part the authors are presenting some reflections on this case study. The emergence of the special education section is linked to the professionalization of medical practices. There are real people acting on other real people in the past, yet these people and their actions cannot be seen as the fundamental basis of an historical reality or the starting-point of a specific process, like e.g. of medicalization. Therefore it is necessary to historicize and to pay attention to the ‘wild profusion of entangled events’ in which both subjects and objects are created. In a concluding remark the authors argue that, although ‘disentangling’ implies a certain ‘simplification’, this doesn’t mean that it has to result in a ‘simplified’ history as it exactly enables countering a simplified one-directional approach regarding a subject (the medical mind) that creates or represents an object (the backward body).
Συγγραφείς: Pavel Zgaga, University of Ljubljana
pdf ολόκληρης εισήγησης: Pavel Zgaga.pdf
Συγγραφείς: André D. Robert, UMR Education & Politiques, INRP/université Lumière Lyon 2
pdf ολόκληρης εισήγησης: ROBERT.pdf
Συγγραφείς: Prof. C.C. Wolhuter Faculty of Educational Sciences North-West University Potchefstroom Campus South Africa
pdf ολόκληρης εισήγησης: Wolhuter.pdf
Περίληψη: The aim of this paper is to investigate progress with respect to equality of access on tertiary (or higher) education in South Africa since 1994. The paper commences with a portrayal of the socio-economic stratification and social-political context in South Africa. This is followed by an outline, first of higher education for White South Africans till 1994, and secondly the history of higher education for Black South Africans till 1994. Subsequently, the reconstruction of higher equalization since 1994 is discussed, focusing on progress in equalization of access. The expansion and equalization of access to higher education in South Africa since 1994 have been nothing short of spectacular. Yet there is still much ground to be covered. Furthermore equalization of access should be followed up by equalization of survival, certification and output.
Συγγραφείς: Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
pdf ολόκληρης εισήγησης: alexandropoulos.pdf
Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε στο περιεχόμενο που αποκτά η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης όσον αφορά τη διαδικασία στελέχωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ερευνηθεί αυτή καθαυτή αλλά και σε σχέση με τα αποτελέσματά της, τις εκροές της. Το ερευνητικό μας υλικό θα πηγάσει από μια πληθώρα κειμένων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αφού αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών. Μέσα από το λόγο της Δ.Ο.Ε. θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε πώς αντιλαμβάνεται ή ποιο θεωρεί ως δίκαιο τρόπο κάλυψης των αναγκών της εκπαίδευσης σε στελεχιακό δυναμικό σε σχέση με έννοιες – όρους όπως: κάθαρση – αποκατάσταση αδικιών, αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, δημοκρατική νομιμότητα / λειτουργία. Επίσης, θα μελετήσουμε αν λαμβάνει θέση στα τεκταινόμενα και ποιο είναι το περιεχόμενο ( -α ) αυτής της θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές περιλαμβάνουν κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στο Διδασκαλικό Βήμα και καταγράφουν τις απόψεις του συγκεκριμένου φορέα, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις της εκάστοτε ηγεσίας της. Από το συγκεκριμένο υλικό θα διαφανεί πως η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης θα απασχολήσει τη Δ.Ο.Ε. σε βαθμό ισάξιο με έννοιες – κλειδιά του επιλεκτικού μηχανισμού της στελέχωσής της. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο που θα προσλάβει αναφέρεται σε μια ποικιλία πτυχών τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχέσης του με το κοινωνικό σύνολο γενικά, όσο και του διοικητικού μηχανισμού του ειδικότερα.
Συγγραφείς: Μαρία Αναγνωστοπούλου Έλενα Μανιάτη
pdf ολόκληρης εισήγησης: anagnostopoulou maniati.pdf
Περίληψη: Σε αυτή την ανακοίνωση εντοπίζονται και ερμηνεύονται οι θέσεις και τα αιτήματα που αφορούν στο Ολοήμερο Σχολείο, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα στο επίσημο συνδικαλιστικό έντυπο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), το Διδασκαλικό Βήμα. Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να διαφανεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν τα οράματα και οι προσδοκίες αναμόρφωσης της σχολικής ζωής, με τις οποίες είχε περιβληθεί ο θεσμός πριν τη θεσμοθετημένη λειτουργία του το 1997, καθώς επίσης και ποιοι νέοι στόχοι, ποια νέα αιτήματα, ποιες κρίσεις και διαπιστώσεις διατυπώνονται, ύστερα από δέκα χρόνια λειτουργίας του. Το υλικό για την προσέγγιση του θέματος προέρχεται από την καταγραφή των θέσεων συνδικαλιστικών φορέων, αλλά και όχι μόνο, στο Διδασκαλικό Βήμα.
Συγγραφείς: Ανδρέας ΑΝΔΡΕΟΥ Σοφία ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ Γιάννης ΜΠΕΤΣΑΣ
pdf ολόκληρης εισήγησης: Ανδρ. Ιλιαδ. Μπετσας.pdf
Περίληψη: Στην εισήγησή μας μελετούμε το θεσμικό και ιδεολογικό πλαίσιο δράσεων των φορέων της «Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος» και της «Βασιλικής Πρόνοιας», που λειτούργησαν από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 έως και τις αρχές του 1970, με αποστολή την επιβίωση και την προστασία των παιδιών των ορεινών και παραμεθόριων περιοχών. Είναι δεδομένο ότι η μεταπολεμική Ελλάδα αντιμέτωπη με έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων προσέδιδε στην κοινωνική δικαιοσύνη ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, συνδέοντάς την με τις πρωτοβουλίες της βασίλισσας Φρειδερίκης. Οι συγκεκριμένες μάλιστα δράσεις που αναλάμβανε η βασιλική εξουσία στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν αποσκοπούσαν στη εφαρμογή κοινά αποδεκτών κανόνων και αρχών στις εκπαιδευτικές δομές και λειτουργίες, αλλά έστρεφαν το ενδιαφέρον τους στην διασφάλιση ενός δικτύου μιας ευρείας κοινωνικής κινητικότητας με εργαλείο την εκπαίδευση, με απώτερο στόχο βέβαια τη δημιουργία οπαδών χρήσιμων για τη διαιώνιση της βασιλικής ιδεολογίας και εξουσίας. Επρόκειτο στην ουσία για μια ισότητα ευκαιριών «αποκαταστατική», που στόχευε στην άμβλυνση των κοινωνικών διαφορών και κυρίως στην ενίσχυση των πρωταρχικών δεσμών (οικογενειακών ή τοπικών) ανάμεσα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα από τη μια και στις απόλυτες αξίες του πατριωτισμού και της εθνικής νομιμοφροσύνης από την άλλη
Συγγραφείς: Χρήστος Ηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. Ελλάδα
pdf ολόκληρης εισήγησης: Αντωνίου Χρήστος.pdf
Συγγραφείς: Γιάννης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ιστορικός, jeanantonopoulos@otenet.gr Γιάννης ΤΣΑΚΙΡΑΚΙΣ καθηγητής εφαρμ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., itsakir@otenet.gr Ουρανία Χ. ΚΑΛΟΥΡΗ, καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., rkalouri@hotmail.com
pdf ολόκληρης εισήγησης: Αντωνόπουλος,Τσακιράκης,Καλούρη.pdf
Περίληψη: Η δεκαετία 1957-1967 χαρακτηρίζεται, για την ελληνική πραγματικότητα, από έντονες διεκδικήσεις για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, εκδημοκρατισμό και κοινωνική δικαιοσύνη, που έχουν την αφετηρία τους τόσο στα προβλήματα που σηματοδότησαν την μετεμφυλιακή Ελλάδα όσο και στις επιρροές της κοινωνικό-πολιτικής πραγματικότητας των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Τον Μάιο του 1956 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Πανσπουδαστική», διεκδικητικό όργανο του «σπουδαστικού κόσμου […] χωρίς ματαιόδοξες υστεροβουλίες αλλά με μόνη την αγαθή πίστιν μας στην ωφελιμότητα και την προσπάθεια της προσφοράς μας […]» (Πανσπουδαστική, 1956, φ.1), η οποία θα συνεχίσει την εκδοτική της πορεία μέχρι την χούντα της 21ης Απριλίου 1967. Στην παρούσα εργασία, μέσα από ανάλυση περιεχομένου των άρθρων της εφημερίδας «Πανσπουδαστική», στοχεύεται η παρουσίαση, η καταγραφή, η ανάλυση και ο κριτικός σχολιασμός των αιτημάτων και των διεκδικήσεων της σπουδάζουσας νεολαίας τη δεκαετία 1957-1967 σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η συσχέτισή τους με την κοινωνικο-πολιτική και εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έντυπο ως ευρύτερη έκφραση του ιδεολογικο-πολιτικού χώρου της Αριστεράς το οποίο αυτό εκφράζει.
Συγγραφείς: Χρυσούλα Γαλάνη Καθηγήτρια Δ.Ε.ΠΕ5 DEA στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας Υπ. δρ Ιστορίας και διδακτικής της Ιστορίας
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γαλάνη Χ.pdf
Περίληψη: Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να εξετάσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία περίπου από το έτος 1959 και εξής, αναφορικά με την ένταξη και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ερευνώνται οι συνθήκες που ανέδειξαν την αναγκαιότητα αυτή στη Γαλλία και οι πολιτικές θέσεις που αναδείχθηκαν, στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα με τη μελέτη αυτή:  Επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση που αναφέρεται στα σχετικά αιτήματα της γαλλικής κοινωνίας έως το Μάη του'68. Αναδεικνύονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαιότητα και στην ψήφιση εκπαιδευτικών νομοσχεδίων για την κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση.  Προσεγγίζονται οι διαδρομές της νομοθετικής αυτής κατοχύρωσης της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση από το Μάη του'68 έως σήμερα.  Εξετάζονται τα προβλήματα της σχολικής αποτυχίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση, όπως υποδηλώνονται από τις δομές και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, αναφορικά με ζητήματα ανισοτήτων όσον αφορά στη συμμετοχή των Γάλλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μία διαδικασία που μέχρι σήμερα συνεχίζει να συνιστά μείζον πρόβλημα της γαλλικής κοινωνίας προς επίλυση.
Συγγραφείς: Παντελής Ν. Γαλίτης Δρ. Παιδαγωγικής
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γαλίτης.pdf
Περίληψη: Η Εσπερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα κλήθηκε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στην κάλυψη θεμελιωδών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτή της αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού, καθώς και της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών σε εργαζόμενα άτομα. Οι ετερόκλητες ανάγκες εκπαιδευτικής αλλά και επαγγελματικής φύσης αντιμετωπίστηκαν με συγκεχυμένες πολλές φορές προσπάθειες σύστασης και οργάνωσης του θεσμού της Εσπερινής Εκπαίδευσης, με το κράτος τουλάχιστον στις απαρχές των προσπαθειών αυτών να τηρεί σχεδόν ουδέτερη ή έστω ήσσονα διαμεσολαβητική στάση, ενώ στην συνέχεια ο ρόλος του στην θεσμοθέτηση και στην καθιέρωση της Εσπερινής εκπαίδευσης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έγινε περισσότερο ουσιαστικός. Η εργασία αυτή θα επιχειρήσει να διερευνήσει την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε από την πολιτεία από την εμφάνιση της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, με σκοπό να καταδειχτεί σε κάθε απόχρωσή της η κοινωνική διάσταση της προσπάθειας ένταξης της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην χώρα μας. Η διερεύνηση αυτή θα στηριχτεί στην ιστορική – διαχρονική προσέγγιση της Νομοθεσίας που αφορά στην θεσμοθέτηση και οργάνωση της Εσπερινής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενώ η συγκεκριμένη προσπάθεια θα ενισχυθεί με στατιστικά δεδομένα απ’ όλο το φάσμα της ιστορικής διαδρομής του εκπαιδευτικού αυτού θεσμού.
Συγγραφείς: Σοφία ΓΕΩΡΓΑΚΗ -Εκπαιδευτικός Χριστίνα ΔΙΠΛΑΡΗ -Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γεωργακή ,Διπλάρη.pdf
Περίληψη: Σήμερα το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου αμφισβητούνται οι παραδοσιακές δομές κοινωνικής προστασίας. Οι νέες κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες με την ανάδειξη της κοινωνίας της γνώσης καθιστούν αναπόφευκτο τον επαναπροσδιορισμό του κράτους-πρόνοιας. Στις πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης των αρχών της ισότητας, της πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το συγκείμενο, η Γαλλία έχει υιοθετήσει γενικευμένες αντισταθμιστικές πολιτικές ήδη από το 1981 με τη θέσπιση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΡ). Αυτός ο θεσμός συνδέθηκε με την ανάπτυξη ενός καινούργιου τρόπου σκέψης που οδήγησε στη δημιουργία δικτύων «προσδοκία επιτυχίας» (réseaux ambition réussite, 2006) και στο μηχανισμό της εκπαιδευτικής συνοδείας (accompagnement éducatif, 2007). Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση της εξέλιξης του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και ο βαθμός στον οποίο αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, αφού πραγματοποιηθεί σύντομη ιστορική αναδρομή του εν λόγω θεσμού, θα αναλυθούν τα τεκμήρια-θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις της πολιτικής της εκπαιδευτικής προτεραιότητας (éducation prioritaire) στη Γαλλία μέσω της ανάλυσης κειμένου. Τέλος, θα ακολουθήσει προσπάθεια ερμηνείας τους με βάση το συγκείμενο της χώρας.
Συγγραφείς: Νίκος Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Εκπαιδευτικός Β΄θμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γεωργιάδης.pdf
Περίληψη: Το «Ενιαίο Σχολείο» που θεσμοθετήθηκε μεταπολεμικά σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες και αναπτύχθηκε για μισό σχεδόν αιώνα, συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική πολιτική του Κράτους Πρόνοιας και την προβολή και επιδίωξη του στόχου για επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής ισότητας, μέσα από την «εξίσωση ευκαιριών στην εκπαίδευση», την παροχή κοινής για όλους εκπαίδευσης και την κοινωνική συνοχή. Ανάλογοι ήταν και οι στόχοι του ΕΠΛ (τύπου ενιαίου σχολείου στη λυκειακή εκπαίδευση) που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πορεία του ΕΠΛ σε σχέση με τους διακηρυγμένους κοινωνικούς στόχους του, και ιδιαίτερα το στόχο για ισοτιμία της γενικής/ακαδημαϊκής και της τεχνικοεπαγγελματικής κατεύθυνσης που συνυπήρχαν στο ίδιο σχολείο. Μελετώνται, μέσω των ευρημάτων σχετικών ερευνών, τόσο η πλευρά της ισοτιμίας που αφορά στο εσωτερικό του ΕΠΛ (δομή, διέξοδοι των αποφοίτων), όσο και η πραγματική ισοτιμία των δύο κατευθύνσεων (κατανομή των φοιτώντων σε “δέσμες” και “κλάδους” με κριτήρια την κοινωνική προέλευση, τη σχολική επίδοση και το φύλο τους), ώστε να ανιχνευθεί μία απάντηση στο βασικό ερώτημα: κατά πόσον ήταν (ή, μπορούσε να γίνει) το ΕΠΛ ένα κοινωνικά πιο δίκαιο σχολείο σε σύγκριση με το διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο και τους τότε υπάρχοντες άλλους λυκειακούς τύπους του (Γενικό Λύκειο και ΤΕΛ);
Συγγραφείς: Ελένη ΓΙΟΒΑΝΝΗ, Διδάκτωρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Σοφία ΜΠΑΛΤΑ, Διδάκτωρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Σχολική Σύμβουλος, Β/θμιας Εκπαίδευσης
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γιοβάννη-Μπαλτά.pdf
Περίληψη: Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αποτελούν βασικό ιδεολογικό εργαλείο για την εφαρμογή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, εφόσον αποτελούν το μοναδικό διδακτικό βιβλίο και διανέμονται δωρεάν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών και η επιλογή των κειμένων με την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση άλλων αποτελεί χρήσιμη γνώση για τον ερευνητή της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, γιατί, ενώ φαινομενικά πρόκειται για κείμενα που προωθούν την αισθητική απόλαυση, στην ουσία η επιλογή τους υποβάλλει στους μαθητές ένα διαχρονικό κώδικα αξιών με μεγαλύτερη εμμονή στις αξίες που επικρατούν και προβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις πολιτικές επιλογές. Η έρευνα αποσκοπεί στη διαχρονική μελέτη της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης και τις τυχόν αλλοιώσεις που αυτή υφίσταται κάθε φορά από την κυρίαρχη ιδεολογία. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ιστορικής μεθόδου.
Συγγραφείς: Εκπαίδευση και κόμμα: από τη μάχη της ιδεολογίας στη μάχη της διανομής
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γκοτοβός.pdf
Συγγραφείς: Γεώργιος ΓΡΟΛΛΙΟΣ
pdf ολόκληρης εισήγησης: Γρόλλιος.pdf
Περίληψη: Ο Henry Giroux είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της κριτικής παιδαγωγικής στις ΗΠΑ. Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζεται, με πολύ σύντομο και σχηματικό τρόπο, η συμβολή του στη διαμόρφωση της θεματολογίας της παράδοσης της κριτικής παιδαγωγικής στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1980, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσει τον όρο δημόσια παιδαγωγική στην τρέχουσα δεκαετία. Ακολουθεί η παράθεση της σημασίας του όρου, οι εκτιμήσεις του Giroux για τη σύγχρονη διαμόρφωση της αμερικάνικης κοινωνίας και βασικές προτάσεις του για την αλλαγή της, με κεντρική κατεύθυνση τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω, μεταξύ άλλων, της διαμόρφωσης μιας, αντίπαλης στην κυρίαρχη επιχειρηματική, δημόσιας παιδαγωγικής. Τέλος, με βάση τα προηγούμενα, διατυπώνονται ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις που αφορούν τη θεωρητική επάρκεια του εγχειρήματος του Giroux.
Βρέθηκαν 76 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 4
Σελίδα [1] [2] [3] [4] >
 
 
© Copyright 2008 Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου