Loading...

Σκοπός

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 380

Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ.5 του ν. 1268/1982 (Α' 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν. 1404/1983 (Α' 173).
  • Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α' 247).
  • Του άρθρου 1 περιπτ. II του π.δ. 55/1996 (Α' 48).
  • Του άρθρου 29Ατου ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α'38)
  • Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (Β' 922).
 2. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 8/15-4-1997).
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.500.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΑΕ 4121) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης. Για το τρέχον οικονομικό έτος, η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 1.250.000 δρχ. και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 4. Την αριθμ. 409/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΆΡΘΡΟ 1 - ΊΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, το εξής εργαστήριο:

Εργαστήριο Ιστορικού αρχείου Νεοελληνικής και διεθνούς Εκπαίδευσης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της καταγραφής και συγκέντρωσης ιστορικού αρχειακού υλικού από τον χώρο της ελληνικής και διεθνούς εκπαίδευσης. της συγκέντρωσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών συστημάτων ξένων χωρών, της καταγραφής και συγκέντρωσης σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων από την ελληνική και διεθνή εκπαίδευση, της συγκέντρωσης κειμένων που αφορούν στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική με έμφαση στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση) και της συγκέντρωσης και διατήρησης ιστορικού αρχειακού υλικού που αφορά στην τοπική ιστορία. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Παιδαγωγικής.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα. 5 Νοεμβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΡ. Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

 
 
© Copyright 2008 Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου