Loading...

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 26500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Διευθυντής: Καθ. Σήφης Μπουζάκης

http:/www.eriande.elemedu.upatras.gr

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

 5oυ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

                                                      Iστορίας Εκπαίδευσης  

 

                       "Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη"

 Πάτρα, 2009

Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου

 

 

 

Συγγραφείς: Αντιγόνη ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ Αντωνία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
pdf ολόκληρης εισήγησης: Σαρακηνιώτη, Παπαδοπούλου.pdf
Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει θέμα την εκπαίδευση των Ελλήνων Τσιγγάνων και τα προβλήματα της διαρροής του μαθητικού πληθυσμού και του αναλφαβητισμού, που την χαρακτηρίζουν. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι σημαντικότερες νομοθετικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα στο διάστημα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα για την δημιουργία συνθηκών κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση των Ελλήνων Τσιγγανοπαίδων. Η ανάλυση γίνεται με σκοπό να αναδειχθούν οι σχέσεις και οι ανασχέσεις που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο πεδίο εξαιτίας της περιορισμένης αντίληψης της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής πολιτικών, όσο στο επίπεδο της υλοποίησής τους. Τα δεδομένα για την ανάπτυξη του θέματος αντλούνται καταρχήν από το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης του εν λόγω πεδίου, ενώ, σημαντικές πληροφορίες για κρίσιμα ζητήματα στη διαδικασία υλοποίησης των πολιτικών αυτών αντλούνται από τις απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο των εργαζομένων ως συνεργάτες δικτύου στο πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006-2008) για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η εισήγηση αναπτύσσεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο, εν είδει εισαγωγής, αφορά τη θεωρητική και μεθοδολογική ταυτότητα της μελέτης. Στη δεύτερη και την τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα δεδομένα της ανάλυσης. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, αντί συμπερασμάτων, αναφέρονται κάποιες σκέψεις υπέρ μιας εναλλακτικής και ευρύτερης στη θεώρησή της προσέγγισης του πεδίου της εκπαίδευσης των τσιγγανοπαίδων σε σχέση με την έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Συγγραφείς: Περσεφόνη Α. ΣΙΜΕΝΗ, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Σιμενή.pdf
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν οι προτάσεις και οι προσπάθειες, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αθηνών την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, εφαρμογής μίας μορφής «πρώιμης» προνοιακής πολιτικής στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ως τέτοιες «προνοιακές ρυθμίσεις» μπορεί κανείς να θεωρήσει τα μέτρα που προτείνει το Πανεπιστήμιο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών, τη σίτιση των «απόρων» φοιτητών, την απαλλαγή ειδικών κατηγοριών φοιτητών από την υποχρέωση καταβολής των εκπαιδευτικών τελών, την παροχή οικονομικών βοηθημάτων και υποτροφιών, διαφόρων οικονομικών ευκολιών και άλλων διευκολύνσεων στους φοιτητές και τέλος τη δημιουργία της Ακαδημαϊκής Λέσχης. Εστιάζοντας στις παραπάνω «προνοιακές ρυθμίσεις» που αφορούν στο φοιτητικό σώμα, επιδιώκουμε να απαντήσουμε στο κύριο ερώτημά μας: λειτούργησε το Πανεπιστήμιο ως φορέας προνοιακής πολιτικής, πότε και για ποιο σκοπό;
Συγγραφείς: Λαμπρινή Σκούρα Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε.  Πανεπιστημίου Αθηνών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Σκούρα .pdf
Περίληψη: Oι δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης υπήρξαν αποδέκτες μιας άδικης, μίζερης, ανάλγητης και μεροληπτικής αντιμετώπισης εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, για ολόκληρο τον 19ο αιώνα, σε όλους σχεδόν τους τομείς της επαγγελματικής τους πορείας (την κατάρτισή τους, τη μισθοδοσία τους, το διορισμό τους, τις μεταθέσεις, κ.λπ.). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει, να φωτίσει και να ερμηνεύσει, μέσα από πρωτογενείς πηγές, τους λόγους που συνέβαλλαν στην προαναφερθείσα αντιμετώπιση των δασκάλων, εστιάζοντας στον τομέα των μεταθέσεων και των παύσεών τους καθώς και τις συνέπειες που είχαν οι διδασκαλικές αυτές μεταβολές στη λειτουργία των σχολείων και γενικότερα τη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού. Επίσης, να αναδείξει τις προσπάθειες που έγιναν και με ποια αποτελεσματικότητα για την προστασία «των αδικουμένων εκπαιδευτικών λειτουργών» στον εξεταζόμενο τομέα.
Συγγραφείς: Γιώργος Σταμέλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Σταμέλος.pdf
Περίληψη: Το κείμενο αυτό επιδιώκει να αναδείξει κάποιες κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια σχολικοποίησης των τσιγγανοπαίδων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το σχολικό έτος 2006/07, στο πλαίσιο του Προγράμματος «¨Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» του ΥΠΕΠΘ που εντασσόταν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προς τη χώρα μας.
Συγγραφείς: Αριστοτέλης Σ. Γκιόλμας, Ιωάννα Κ. Σταύρου, Κωνσταντίνος Δ. Σκορδούλης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Σταύρου, Γκιόλμας, Σκορδούλης.pdf
Περίληψη: Η έννοια της “Οικουμενικής Εκπαίδευσης” (Global Education) – που στα ελληνικά αποδίδεται συχνά με τον όρο «Παγκόσμια Εκπαίδευση» - αποτελεί σήμερα θέμα ευρείας συζήτησης, ακόμα και στο χώρο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες ή και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και εντάσσεται στο πλαίσιο διαλόγου για το είδος της επιδιωκόμενης ανάπτυξης. Η Οικουμενική Εκπαίδευση θεωρείται ως απόρροια της αποδόμησης του παλαιοτέρου αντιθετικού σχήματος των εννοιών «υπερ-ανάπτυξη» και «υπο-ανάπτυξη», οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως δυο χωριστές, αποσυσχετισμένες μεταξύ τους καταστάσεις. Η παρούσα εργασία αφορά στην ιστορική εξέλιξη της Οικουμενικής Εκπαίδευσης, και ειδικότερα στην ένταξη αυτής στο εννοιολογικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη (Education for Social Justice). Συγκεκριμένα διερευνάται η ιστορική αλληλεξάρτηση, αλλά συγχρόνως και ο σαφής διαχωρισμός, ιστορικά, των εννοιών Οικουμενική Εκπαίδευση και «Παγκοσμιοποίηση» (Globalization). Επίσης, μελετάται η συνεισφορά της Οικουμενικής Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Δικαιοσύνη, ως προς το ζήτημα της Πολιτισμικής Ποικιλότητας (Cultural Diversity) και της Πολιτισμικής και Εθνικής Μοναδικότητας (Unity). Τέλος εξετάζονται τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των εννοιών Οικουμενική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Ενεργό Πολιτειότητα (Education for Citizenship).
Συγγραφείς: Χρήστος Τζήκας Επίκουρος καθηγητής, ΠΤΔΕ - ΑΠΘ.
pdf ολόκληρης εισήγησης: Τζήκας Χρ.pdf
Περίληψη: Σύμφωνα με τις μελέτες της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικές ανισότητες οφείλονται στο μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει όχι μόνο δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, αλλά επιπλέον θεσμούς αντιστάθμισης των ανισοτήτων που έχουν κοινωνική βάση. Οι απόψεις που διατυπώνονται σήμερα - στα πλαίσια των αντιλήψεων της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας - για το υπερβολικό κόστος της εκπαίδευσης και την ανάγκη να μεταφερθεί στις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και τις οικογένειες, πρέπει να λάβουν υπόψη το παράδειγμα της γεωγραφικής και - κατά συνέπεια - κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση του 19ου αιώνα που οφείλεται και στη χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους δήμους. Στην εργασία επιχειρείται να συσχετιστεί το οικονομικό επίπεδο ορισμένων γεωγραφικών περιοχών με τα ποσοστά φοίτησης αγοριών και κοριτσιών στο δημοτικό σχολείο. Η εργασία βασίζεται στις ρυθμίσεις του κράτους για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στα οικονομικά των δήμων, στις εκθέσεις επιθεωρητών και υπουργών και στα δημοσιεύματα διανοουμένων και του τύπου που αναφέρονται στην κατάσταση της εκπαίδευσης και στα προβλήματα φοίτησης στο σχολείο.
Συγγραφείς: Ηλίας Α. ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ
pdf ολόκληρης εισήγησης: Τουμασάτος.pdf
Περίληψη: Ο «Μικρός Πολίτης» (Αργοστόλι, 1876) του κεφαλονίτη λόγιου και εκπαιδευτικού Παναγιώτη Βεργωτή (1841-1916) είναι ένα ενθουσιώδες δοκίμιο που αποτυπώνει τις απόψεις του συγγραφέα για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος του καιρού του και περαιτέρω προτάσεις θεσμικής αναδιαμόρφωσής του, με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Οι μικροί μαθητές είναι οι μελλοντικοί κοινωνικοί ρόλοι – από την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη διάδοσή της σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας εξαρτάται η επίτευξη μιας δικαιότερης κοινωνίας. Ο Βεργωτής δίνει έμφαση στην ευρύτερη δυνατή διάδοση της δημοτικής εκπαίδευσης, στην δημιουργία διδασκαλοσχολών, στη χρήση της καθομιλουμένης γλώσσας στην εκπαιδευτική πράξη και στα σχολικά βιβλία, στην ολόπλευρη (σωματική και ψυχική) ανάπτυξη του παιδιού, στην εφαρμογή της ερβαρτιανής συνδιδακτικής μεθόδου αντί της αλληλοδιδακτικής και στην απονομή βραβείων και επαίνων στους μαθητές. Προτείνει οι ευεργέτες να χρηματοδοτήσουν την δημοτική εκπαίδευση, επενδύοντας στην βελτίωση της κοινωνίας. Το έργο του Βεργωτή, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από τα στενά όρια της Κεφαλονιάς, θεωρητικό στη βάση του αλλά με πρακτικό προσανατολισμό, εμφορείται από τις παιδαγωγικές αξίες του Διαφωτισμού, αλλά φαίνεται και να διαλέγεται με τις σύγχρονές του παιδαγωγικές θεωρίες (Schleiermacher, Herbart).
Συγγραφείς: Τρίγκα Δήμητρα Υφαντή Αμαλία Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Αναπληρώτρια. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών
pdf ολόκληρης εισήγησης: ΤΡΙΓΚΑ-ΥΦΑΝΤΗ.pdf
Περίληψη: Στην εργασία αυτή αναλύεται ο εκπαιδευτικός λόγος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδoς (Δ.Ο.Ε.) αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και την εν γένει παιδαγωγική κατάσταση στο δημοτικό σχολείο κατά την περίοδο 1924-1985. Η μέθοδος έρευνας ήταν η ανάλυση τεκμηρίων, εστιάζοντας στην ποιοτική μελέτη του αρχειακού υλικού της Δ.Ο.Ε. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 47 τεύχη του Διδασκαλικού Βήματος (Δ.Β.), που κυκλοφόρησαν κατά την περίοδο αυτή. Η μελέτη του εκπαιδευτικού λόγου της Δ.Ο.Ε. χωρίστηκε σε τρεις επιμέρους ιστορικές περιόδους, τις ακόλουθες: Την προπολεμική περίοδο (1924-1936), κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λόγος της Δ.Ο.Ε. αντανακλά σημαντικές παραμέτρους της διεθνούς προοδευτικής εκπαιδευτικής σκέψης και ειδικότερα των παιδαγωγικών ιδεών του Αμερικανού φιλοσόφου J. Dewey. Τη μεταπολεμική περίοδο (1947-1967), η οποία χαρακτηρίστηκε ως «συντηρητική αποκατάσταση» της παιδαγωγικής σκέψης της Δ.Ο.Ε. Και τέλος, τη μεταπολιτευτική περίοδο (1975-1985), κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λόγος της Δ.Ο.Ε. επικεντρώνεται στο όραμα της δημοκρατικής μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πράξης. Σε κάθε ιστορική περίοδο ο εκπαιδευτικός λόγος της Δ.Ο.Ε. εξετάζεται σε σχέση με το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.
Συγγραφείς: ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Δημήτρης και ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Θεοφανώ
pdf ολόκληρης εισήγησης: Τσακανίκα Κοτρόγιαννος.pdf
Περίληψη: Η μεταβιομηχανική διάρθρωση της κοινωνικής πραγματικότητας και ιδιαίτερα οι οικονομικοί όροι συγκρότησής της, αναδεικνύουν ένα νέο συγκείμενο διερεύνησης για τον θεσμό του Πανεπιστημίου ως κομβικού θεσμού (axial institution). Η διαμεσολάβηση του θεσμού μεταξύ κράτους και αγοράς με όρους επικαθορισμού της κοινωνικής πραγματικότητας και των ατομικών βιοτικών τροχιών συντείνει στην διατήρηση του ενδιαφέροντος ως προς την έννοια του ‘δικαιώματος’ και της πραγματικότητας που διαμορφώνει το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ιδιαίτερα όταν αυτό καλείται να συμβαδίσει με τους διαφοροποιημένους όρους εργαλειοποίησης της πιστοποιημένης γνώσης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής στόχος είναι η διερεύνηση των σύγχρονων όρων δόμησης του δικαιώματος στην Ανώτατη Εκπαίδευση όπως αυτό διαμορφώνεται στα Ευρωπαϊκά πλαίσια με την Διαδικασία της Μπολόνια αλλά και με μία σειρά υπερεθνικών εγχειρημάτων, διερευνώντας ταυτόχρονα την ανάκλαση όλων αυτών στην ελληνική περίπτωση. Η ανώτατη εκπαίδευση εμφανίζεται ως δημόσιο αγαθό∙ παρά ταύτα η εννοιοδότηση του όρου φαίνεται να παρουσιάζει ιστορικές αποκλίσεις καθώς οι πολιτικές για την χρηματοδότηση των φοιτητών και η προώθηση των φοιτητικών δανείων, η έννοια της ‘αριστείας’, η ατζέντα για τις επαγγελματικές δεξιότητες και την δια βίου μάθηση αλλά και οι προσεγγίσεις περί ιδιωτικού και δημόσιου πανεπιστημίου, ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας, συνθέτουν σίγουρα μια νέα πραγματικότητα εννοιοδότησης τόσο του όρου ‘δημόσιο αγαθό’ όσο και του όρου ‘δικαιώματος’.
Συγγραφείς: Βησσαρία Ζορμπά και Αμαλία Α. Υφαντή, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών
pdf ολόκληρης εισήγησης: Υφαντή.pdf
Περίληψη: Η παρούσα ανακοίνωση διερευνά το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας των μουσικών σχολείων στην Ελλάδα από την άποψη της εκπαιδευτικής πολιτικής και συσχετίζοντάς το με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά εάν η ίδρυση των μουσικών σχολείων αποτελεί επίσημη προσπάθεια εξειδίκευσης των δημόσιων σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κριτήριο και στόχο τη διάκριση τόσο των σχολείων αυτών όσο και των μαθητών τους. Επιπλέον, διερευνά εάν ο τρόπος λειτουργίας των μουσικών σχολείων ανταποκρίνεται και εντάσσεται στα αυξανόμενα αιτήματα για υιοθέτηση συστημάτων γονεϊκής επιλογής στη δημόσια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζει αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.
Συγγραφείς: Εμμανουήλ Φυριππής Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών
pdf ολόκληρης εισήγησης: ΦΥΡΙΠΠΗΣ.pdf
Περίληψη: Ο νόμος ΒΝΔ του 1892 επέβαλε πολύ υψηλά εκπαιδευτικά τέλη – δίδακτρα στους φοιτητές του ελληνικού Πανεπιστημίου. Με την εργασία αυτή, παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά, θέσεις και αντιλήψεις φοιτητών για το νομοθέτημα αυτό, μέσα από τα δημοσιεύματα των φοιτητικών εφημερίδων ‘‘ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ’’ και ‘‘ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ’’. Οι φοιτητές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις αντέδρασαν στην ψήφιση του νόμου αυτού, χαρακτηρίζοντάς τον ως νόμο που καλλιεργούσε την κοινωνική ανισότητα και την ταξικότητα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως νόμο που υπονόμευε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη, ως νόμο που έβαζε φραγμούς στην κοινωνική ανάπτυξη και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.
Περιγραφή:
Τον τελευταίο καιρό με αφορμή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος,...
Συγγραφείς: Φωτεινός Δημήτρης
pdf ολόκληρης εισήγησης: Φωτεινός.pdf
Περίληψη: Με την εργασία αυτή επιχειρούμε να εξετάσουμε αν, και κατά πόσο τα αναλυτικά προγράμματα εδραιώνουν όψεις της κοινωνικής δικαιοσύνης –τόσο ως προς τους (διαφοροποιημένους, εν γένει) πληθυσμούς στους οποίους απευθύνονται, όσο και ως προς την τεχνολογία συγκρότησης της γνώσης. Ή αν, απεναντίας, ενισχύουν όψεις της κοινωνικής αδικίας, εδραιώνοντας –ή και ενισχύοντας- την κοινωνική ανισότητα, είτε ως προς το καθαυτό αποτέλεσμα της γνωστικής –μαθησιακής- διαδικασίας, είτε ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στις συγκροτησιακές τεχνολογίες και τους μηχανισμούς ελέγχου της γνώσης.
Συγγραφείς: ΧΑΜΠΙΔΗΣ Θεόδωρος, Φιλόλογος, Κάτοχος Μ.Δ.Ε. Παιδαγωγικής, Υπ. Διδάκτορας Παιδαγωγικής ΤΑΡΑΤΟΡΗ Ελένη, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Περίληψη: Η κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά αγαθά αποτελεί μείζον ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η νομοθετική εξέλιξη της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα αναδεικνύει σημαντικές διαστάσεις της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής πορείας της χώρας από τον δέκατο ένατο αιώνα ως σήμερα. Τυπικά η επιβολή της συνεκπαίδευσης δε θα έπρεπε να αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση της εξασφάλισης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στα δύο φύλα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του θεσμού αμφισβητείται, με αποτέλεσμα ακόμη και να αντιπροτείνεται η επαναφορά της αμιγούς ως προς το φύλο εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανασκόπηση της εξέλιξης του θεσμού της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα με βάση τα νομοθετικά και ιστορικά κυρίως πλαίσια ως τις μέρες μας.
Περιγραφή:
. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεματική της ιστορίας της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συστηματικά, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν...
Συγγραφείς: Δημ. Φ. Χαραλάμπους, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
pdf ολόκληρης εισήγησης: Χαραλάμους. doc.pdf
Συγγραφείς: Σοφία Χατζηστεφανίδου
pdf ολόκληρης εισήγησης: χατζηστεφανίδου.pdf
Περίληψη: Δεδομένου ότι το πεδίο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης υπήρξε σε όλες τις χώρες, ήδη από τις απαρχές της συγκρότησής του, συνδεδεμένο με πολιτικές προνοιακού και αντισταθμιστικού χαρακτήρα, γεννιέται το ερώτημα αν σε πιο σύγχρονες αναλύσεις και προτάσεις Διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, ανιχνεύονται, με ποια μορφή και σε ποια έκταση, τέτοιες πολιτικές, που ικανοποιούν το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στις εξελισσόμενες κοινωνίες του σήμερα, κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από τη διαφορετικότητα, την πολυπλοκότη-τα, την ατομικότητα και την αστάθεια. Η εργασία επιχειρεί να κατασκευάσει ένα μεθοδολογικό εργαλείο ανάγνωσης του ντοκουμέντου Starting Strong II του ΟΟΣΑ, βασισμένο σε τέσσερα επιχειρήματα: το παιδαγωγικό επιχείρημα, το δημοκρατικό επιχείρημα, το συμμετοχικό επιχείρημα και το οικονομικό επιχείρημα.
Συγγραφείς: Αντώνιος Γ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
pdf ολόκληρης εισήγησης: χουρδακης.pdf
Περίληψη: Προσπάθειες άρθρωσης ουσιαστικά ενός πρώιμου περί εκπαιδευτικής δικαιοσύνης λόγου -προθέσεων, αντιλήψεων, (αναπαρα-)στάσεων- εντοπίζονται κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913). Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε ζητήματα εκπαιδευτικών (κοινωνικών) ανισοτήτων, αναλφαβητισμού, φιλανθρωπίας, εκπαιδευτικής πολιτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εργαζόμενα κορίτσια στις αρχές του 20ου αιώνα στην Κρήτη με αφορμή την συνδικαλιστική δράση των δασκάλων και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνικών και ιδεολογικών ρευμάτων γύρω από την εκπαίδευση των φτωχών κοριτσιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και σχολιάζεται η πρωτοβουλία του Συμβουλίου του Παγκρήτιου Δημοδιδασκαλικού Συλλόγου, το οποίο ευαισθητοποιημένο γύρω από θέματα κοινωνικής πρόνοιας, εισηγείται και ιδρύει με την άδεια της Ανωτέρας Διευθύνσεως της Παιδείας τα λεγόμενα «Κυριακά Σχολεία των Απόρων Κορασίων» το 1910 στα Χανιά.
Βρέθηκαν 76 αποτελέσματα. Σελίδα 4 από 4
Σελίδα < [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2008 Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου